”Man behöver bara höra några takter för att förstå att svensk popmusik fått en ny och helt unik röst.”dn_2
»Alla recensioner